Chronic Pain

Chronic Pain (15)

Thứ bảy, 14 Tháng 8 2010 16:18

What Is Chronic Pain?

Written by

Chronic pain is pain that continues for 3 months or longer. Chronic pain may be triggered by a disease or injury, or the cause may not be clear.General somatic pain (pain from the outer body)

Page 2 of 2

Latest Items

Chính sách bảo mật

Hits:510 Chính sách & Hướng dẫn BS Mai Trung Dũng

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Điều Trị Đau Shop được vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT Y SINH - BIOMEDICAL TECH. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ...

Read more