Psychogenic Pain

Psychogenic Pain (1)

Thứ sáu, 03 Tháng 9 2010 06:58

Psychogenic pain

Written by

(ĐTĐ) - Psychogenic pain, also called psychalgia, is physical pain that is caused, increased, or prolonged by mental, emotional, or behavioral factors.

Latest Items

Chính sách bảo mật

Hits:497 Chính sách & Hướng dẫn BS Mai Trung Dũng

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Điều Trị Đau Shop được vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT Y SINH - BIOMEDICAL TECH. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ...

Read more